d6

Registrasie Form

Primêre Skool Gert Maritz Aansoeke

Hoe word ek deel van die Geries familie?

Dankie vir u belangstelling om u kind na Primêre Skool Gert Maritz te stuur. Aansoeke vir Graad 1-7 2023 sal aanlyn beskikbaar wees. Voltooi asseblief die onderstaande elektroniese aansoekvorm vir u kind om by Primêre Skool Gert Maritz aansoek te doen en oorweeg te word. Indien die aansoekvorm nie volledig voltooi is nie, kan die aansoek as ongeldig beskou word. Hierdie aansoekvorm is vir Graad 1-7

Die volgende dokument aanhangsels is nodig om aanlyn aansoek te doen:

  • Bewys van verblyf (lig- / water rekening of brief van munisipaliteit).
  • Die leerder se mees onlangse skoolverslag.
  • Een onlangse ID-foto van die leerder.
  • 'n onverkorte Gewaarmerkte afskrif van die leerder se geboortesertifikaat.
  • Afskrifte van beide Biologiese ouer(s) / voog(de) se ID dokumente.
  • As 'n ouer oorlede is, heg asseblief 'n afskrif van hul doodsertifikaat aan.
  • As 'n ouer se besonderhede nie beskikbaar is nie, heg 'n beëdigde verklaring aan wat verduidelik waarom hierdie inligting nie beskikbaar is nie.
  • Skoolgeldstaat van vorige skool.
  • 'n Afskrif van die mediese fondskaart.