d6

Afrikaans

English

Besoek hierdie webwerf in
Afrikaans

Visit this website in
English

Adres:
Voortrekker Kampus,
Cordwallesweg, Clarendon, Pietermaritzburg, 3201

Posadres:
Posbus 13686, Cascades, Pietermaritzburg, 3202

Telefone: 033-345 1501 / 1520
Faks: 033-345 9291
E-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address: 
Voortrekker Campus, 
Cordwalles Road, Clarendon, Pietermaritzburg, 3201

Postal Address: 
PO Box 13686, Cascades, Pietermaritzburg, 3202

Telephone: 033-345 1501 / 1520  
Fax: 033-345 9291  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.